Sistem Point

1. Setiap pembelian produk GreenAard akan disertakan dengan point yang boleh ditebus apabila sudah cukup jumlahnya. Pembelian melalui website, Facebook dan Whatsapp diambilkira.  

2. Setiap RM1 yang dibelanjakan mewakili 2 point. Jumlah point akan berubah sekiranya ada promosi perayaan, promosi tahunan dan jualan mega . 

3. Selain dari kutipan point melalui pembelian, anda juga boleh mendapatkan point apabila :

a. LIKE Facebook GreenAard

b. TWEET tentang GreenAard

c. SHARE produk GreenAard kepada kawan

d. CREATE akaun dengan GreenAard

e. CELEBRATE ulangtahun kelahiran

f. RESPOND tentang produk 

4. Anda perlu mencipta akaun dengan GreenAard terlebih dahulu supaya sistem point ini dapat diaktifkan. Caranya :

 

5. Setelah sign in, klik semula butang hitam EARN REWARDS untuk ke dashboard anda, Di situ anda boleh melihat point anda dan tebus kod diskaun.  

6. Point yang tak ditebus dalam tempoh 1 tahun, akan dinyahaktif secara automatik.

 

Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart